Sunday, October 10, 2010

BUKTI QURAN SECARA SAINTIFIK

Fakta-fakta saintifik dari ayat-ayat Al-Quran telah membuktikan kesahihan Al-Quran sebagai benar-benar dari Allah SWT.

Al-Israa, 17:88
Katakanlah: "Sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa Al Qur'an ini, nescaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengan dia, sekalipun sebahagian mereka menjadi pembantu bagi sebahagian yang lain".

Berikut ini adalah sebahagian dari penemuan seorang ahli sains Islam baru-baru ini. Dr. Tariq Al-Suwaidan, seorang sarjana dan anggota Ikhwan-ul-Muslimin yang terkenal, Islamic Gateway dan ummah.net telah mengkaji hal ini.

Penemuan ini berdasarkan data statistik terhadap kalimat-kalimat tertentu dalam Al-Quran. Penemuan berupa data statistik ini sungguh menarik dan menakjubkan, bukan saja kepada umat Islam tetapi juga bukan Islam, terutama kepada sarjana-sarjana sains. Ia membuktikan Kitab Suci ini benar-benar mukjizat dari Allah Yang Maha Kuasa dan tidak dapat dicipta oleh akal manusia.

Penemuan itu sebagai berikut:

1. Jumlah suatu kata dalam Al-Quran ternyata sama dengan jumlah lawan katanya.

Perkataan          Erti           Jumlah      Perkataan         Erti              Jumlah
Al-Dunya          Dunia             115         Al-Akhira           Akhirat             115
Al-Malaikah      Malaikat          88         Al-Shayateen      Syaitan               88
Al-Hayat           Hidup            145         Al-Maut             Kematian          145
Al-Rajul            Lelaki              24         Al-Marha            Perempuan         24

2. Jumlah kata dibawah ini menunjukkan jumlah bulan dan hari dalam satu tahun, sesuai lamanya revolusi bumi mengelilingi matahari.

Al-Shahar Bulan 12
Al-Yaom Hari 365

3. Perbandingan luas permukaan daratan dan lautan pada Bumi.

Al-Bahar Laut 32
Al-Bar Darat 13

32+13=45, maka:
32/45 X 100% = 71.111 %
13/45 X 100% = 28.888 %

Saat ini diketahui bahawa luas permukaan lautan terhadap luas permukaan bumi adalah 70%, dan daratan adalah 30%. Satu mukjizat luar biasa di dalam Quran ^-^

alQuran pedoman hidup Muslim

No comments:

Post a Comment